Triple Threat formule

Triple Threat Formule

Driving, Passing, Shooting

33%
Talentontwikkeling + Focus + Mindset
33%
Kennisdeling + Ouderparticipatie + Motivatie
34%
Entertainment + Realisatie + Scoren

 

“Triple Threat is een basketballterm en spelwijze van waaruit je op drie manieren kan aanvallen in het basketball spel: Driving, Passing en Shooting. Vanuit deze spelwijze heeft Luv4daGame een triple threat formule ontwikkelt waarbij jongeren een combinatie van educatie, vermaak en ontwikkeling krijgen aangeboden. Luv4daGame combineert deze elementen om jongeren te helpen met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Met professionals wordt geïnvesteerd in jongeren waarbij zij worden begeleid tot professionals.”

Driving

= Talentontwikkeling + Focus + Mindset

In deze fase staat talentontwikkeling en focus centraal. Je leert inzicht en aanpassingsvermogen te ontwikkelen zowel op maar ook buiten het basketballveld. Hoe ga je om met situaties waarbij de scheidsrechter (lees: de maatschappij) jou het nadeel van de twijfel geeft? In hoeverre ben je in staat jezelf mentaal te wapenen zodat je focus kunt behouden en je doelen kan blijven nastreven? De pedagogische kracht van deze fase is gericht op de praktijk. Hiermee wordt discipline en regelmaat aan de jongeren geleerd.

Passing

= Kennisdeling + Ouderparticipatie + Motivatie

Passing is de overdracht van de bal naar een lid van hetzelfde team. Met passing wordt in dit onderdeel metaforisch het delen (passen) van kennis bedoeld. Denk hierbij aan een meet & greet met bijvoorbeeld professionele sporters, artiesten en of ondernemers. Dit kan ook door middel van het bezoeken van een eredivisie wedstrijd en lifestyle evenement. Een niet-basketball moment en of training met de ouders/verzorgers staat hierin ook centraal met als doel het aansterken van het zelfvertrouwen. 

Shooting

= Entertainment + Realisatie + Scoren

Het schieten van de basketball naar de ring met als doel te scoren is shooting. Bij ‘Shooting’ gaat om het organiseren van een evenement, het werven van donaties en of sponsoring in natura door bedrijven, het recruteren van nieuwe spelers en vooral het omzetten van alles wat er geleerd is. Realisatie van ambities, het daadwerkelijke scoren.

Dan Karaty (jurylid Holland’s Got Talent, RTL 4)

freestyle optreden van Luv4daGame: “young fresh version” van de Harlem Globe Trotters.

Homework Basketball

In praktijk houdt dit in vijf dagen per week trainen waarvan twee momenten per dag. Home Work Basketball kan ook bestaan uit overige sporten als boksen, tafeltennis of bewegingsvormen als (koppel) dans. Het zorgt voor een no nonsens werkmentaliteit door de nadruk te leggen op communicatie, stiptheid, integriteit, zelfvertrouwen en respect!

Ouderparticipatie

Om kinderen een actieve en gezonde leefstijl aan te leren, is betrokkenheid van ouders bij de sportieve ontwikkeling van het kind van groot belang. Ouderbetrokkenheid bij allochtone jongeren is echter beperkt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van veel eenoudergezinnen. Ouders werken soms op onregelmatige tijden. Hierdoor is het niet altijd mogelijk actief kinderen naar de sportvereniging te brengen of zelf actief te sporten. In de formule van Luv4daGame wordt de nadruk gelegd op ouderparticipatie. Ongeacht of het kind gaat voor een sportcarrière in de gedachtegoed van Luv4daGame wordt basketball toegepast als bindmiddel zodat gezamenlijk wordt gewerkt aan de optimale ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk voor kinderen dat hun ouders laten zien dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun sportieve ontwikkeling. Vanuit deze gedachte goed heeft Luv4daGame het initiatief CHCLT ontwikkeld.