Onze professionals

Coaches en trainers

Jongeren kijken op tegen betrokken sleutelfiguren (zoals trainers en coaches). Sleutelfiguren kunnen ervoor zorgen dat jongeren minder tot geen overlast veroorzaken en kunnen voorkomen dat zij overgaan in de criminaliteit. Sleutelfiguren kunnen nieuwe perspectieven bieden aan deze jongeren en hen stimuleren een studie op te pakken of een baan te zoeken. Luv4daGame zet verschillende pedagogen met een sport, sociaal juridisch of maatschappelijke achtergrond in. De disciplines waarin zij bedreven zijn, hebben niet per se met basketball te maken. Denk onder andere aan boksen, badminton, drama training, podiumpresentatie en presentatietechnieken. De voorwaarde is dat het rolmodellen zijn die voldoende affiniteit hebben met de doelgroep. Ze hebben vaak dezelfde achtergrond, identiteit en herkennen de situaties waarin de doelgroep zich bevindt.

Gedragsregels

Verenigingen en sportbonden in Nederland die veel met jongeren werken nemen seksuele intimidatie serieus. Er bestaan gedragsregels voor (sport)begeleiders, coaches en trainers. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels worden door Luv4daGame onderschreven. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin deelnemers zich veilig voelen, het onthouden van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie en omgang met respect voor elkaars levenssfeer en positie. Van alle coaches en trainers die betrokken zijn bij Luv4daGame wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verwacht.

Managing en Artistieke directeur:
Berthol Mijnals

Pedagoog:
Euridice Walker

Coaches & Trainers:
Sydmill Harris
Jeremy Ormskerk
Franklin Mauricio
Yasin Lazar

Marketing&Communicatie
Mieke de Galan