Filosofie

Filosofie

De filosofie van Luv4dagame is dat de gehechtheidtheorie aanknopingspunten biedt voor de omgang met jongeren.

Ons focus is om door middel van Basketball Lifestyle een omgeving te creeren tot stimulans van handelingsbekwaamheid door vaardigheden aan te leren gedurende de groei naar volwassenheid. Dit leid tot een situatie van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid met behoud van de team spirit.

Wij streven naar een permanente conditie van wederzijdse respect en (zelf)-vertrouwen. Uitgaande van de beleving van jongeren wordt geprobeerd een omgeving te scheppen dat tegemoet komt aan de behoefte van veiligheid waardoor deze zich prettiger zullen voelen. Ons vertrouwde professionals dienen de jongeren een gevoel van geborgenheid en veiligheid te geven en deze te bewaken.

De theorie van Bowlby vormt de rode draad in ons Triple Threat Formule.

 

Gehechtheidtheorie

De gehechtheidtheorie van John Bowlby gaat ervan uit dat een mens voor een gezonde ontwikkeling vanaf de geboorte één of meerdere personen nodig heeft waaraan hij zich kan hechten.

In de gehechtheidtheorie speelt de moeder een belangrijke rol. Naarmate het kind ouder wordt leert het meer voor zichzelf te zorgen en neemt daarmee geleidelijk afstand van de moederschoot.

Gehechtheidgedrag blijft echter wel sluimerend aanwezig in een mensenleven. In periodes van onzekerheid, kwetsbaarheid en onveiligheid grijpt een volwassen individu terug naar zijn vroegere gedragsrepertoire. De wijze waarop de hechting tot stand komt, is bepalend voor de emotionele ontwikkeling op latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn zou leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties.

John Bowlby L$DG basketball theorie  John Bowlby (1907-1990)